the Hive icon

The Hive Worldwide

JinJoo Home

About JinJoo Home

JinJoo Home is the very 1st network of beautiful co-living homes for young professionals in Vietnam, enabling them to experience hassle-free and flexible living. JinJoo Home makes settling in a new city much easier as it pre-packages everything young professionals need to quickly feel at home. From beautiful modern – style apartments in the best locations, to the convenience of weekly cleaning and flexible membership terms to an embedded community of young professionals.

JinJoo Home là mạng lưới co – living đầu tiên dành cho các chuyên gia trẻ tại Việt Nam, cho phép họ trải nghiệm cuộc sống linh hoạt và thoải mái. JinJoo Home làm cho việc đnh cư ở một thành phố mới dễ dàng hơn nhiều vì chúng tôi định hình mọi thứ mà các chuyên gia trẻ cần để nhanh chóng cảm thấy như ở nhà. Từ những căn h đẹp theo phong cách hiện đại ở những vị trí đẹp nhất, đến sự tiện lợi của việc dọn dẹp hàng tuần và các điều khoản thành viên linh hoạt cho đến một cộng đồng bao gồm các chuyên gia trẻ.

www.jinjoohome.com

Hivers Deal

20% Off Co-Living

Other Offers

Mytour

15% Off

UShop

22-60% Off Products

Mizu Vietnam

100,000VND Discount

Dr. Frei

25% Off Products